Mitt navn er Linda Cecilie Furulund

og jeg er en kunstgjødsler.   

For 20 år siden startet jeg opp egen bedrift – Kunstgjødsel. Forretningsideen var å «finne penger til kunst/kultur».                

Jeg er utdannet Cand. Philol. i kultur og deler av studietiden finansierte jeg i form av stipend eller legater.  

                        

Siden har jeg vært med på å skaffe hundre millioner av kroner til andres eller egne kunst- og kulturprosjekter. 
OG nå vil jeg hjelpe deg til å ØKE dine inntekter og få søknadsjubel gang etter gang.  


Er du med?

 Jeg vil gjennom året gi deg et knippe godbiter med hensikt å gi direkte påfyll og motivasjon! 

Og så vil jeg med ujevne mellomrom gi deg mulighet til å dykke dypere ned i Søknadsjubelen og få oppfølging på veien fram til Søknadsjubel igjen og igjen... 


Ja, jeg vil få tips, verdi og tilbud om Søknadsjubel
Klar for sending