Bokpakke: Søknadsjubel - Hvordan leve av kunsten? + tilhørende arbeidsbok

BOKPAKKETILBUD består av boka Søknadsjubel + tilhørende arbeidsbok fritt tilsendt i Norge

 

1. Boka Søknadsjubel

 

Boka er en guide til pengene og leserne sier bla. at

"boka er superviktig og flott, spekket med nyttig informasjon - takk for at du skrev den" 🎉

Hør også her hva skuespiller, dramatiker, produsent, forfatter og eventyrer Jeanne Bøe sa om boka på førlanseringen:  

 

Hensikt med boka: 

Strever du med å få søknadsjubel? Trenger du flere penger for å kunne leve av kunsten din? Synes du det er krevende å søke og skaffe penger? Lurer du på hvor du skal søke i jungelen av muligheter? Begynner både kassa og din tålmodighet å gå tom? 

Uansett hva du driver med og hvilket prosjekt du drømmer om kan denne boka hjelpe deg med å finne nye inntekter og vise deg hvordan få til å skrive de gode søknadene. 

Mitt ønske for deg er at du får oppleve søknadsjubel gang etter gang. Ja, at tilskudd rett og slett blir en naturlig del av din inntekt. Boka gir deg nøkler til å forstå og motivere deg i ditt søknadsarbeid. Om du er ny eller dreven søker – her får du konkrete verktøy og inspirerende historier. I tillegg får du en nyttig oversikt over andre inntekter som kan være gull å kombinere med tilskudd.       

Dette er noen av temaene i boka

✨ Hvor kan du søke?

✨ Planlegg ditt søkerliv

✨ Hvordan skriver du de gode søknadene som gir søknadsjubel?

✨ Enkel budsjettering som styrker søknader

✨ Gullkombinasjoner av inntekter


+

2. Arbeidsboka 

I arbeidsboka får du alle øvelser fra boka samlet, utfyllende eksempler og illustrasjoner som skal gjøre det enda enklere å jobbe med eget søknadsliv. (Trykkes den 20 desember og leveres fortløpende). 


Contact information

We'll send your receipt and other important info to this email.

Billing address

Order summary

Bokpakke: Søknadsjubel - Hvordan leve av kunsten? + tilhørende arbeidsbok

Søknadsjubel_forside_skjerm

                      +

NOK 500
Total due NOK 500

Payment information

All transactions are secured using 256-bit encryption.

"Jeg håper at leseren skal sitte igjen med en følelse av og ivrer etter å komme i gang med å legge planer for egen inntekt og skrive søknader."

Bilde med blomst grått

Linda Cecilie Furulund har siden 2001 drevet Kunstgjødsel Kulturbyrå med foretningsidèen å «finne penger til kunst/kultur».

Hun er utdannet Cand. Philol. i kultur, men kaller seg selv helst for en kunstgjødsler. 

Kunstgjødsel har hjulpet mange hundre kunstnere og små virksomheter med å søke og få innvilget tilskudd.